11.02.2014 г.

Използването на електронни медии в образованието: Новост или вреда?


Електронните медии ( телевизия, видео игри , компютърни игри и интернет ) все повече се използват от деца и юноши. Тази реална атака към децата и младежите между нас започна през 1950 г. с появата на телевизията. Въпреки това, има големи разлики между миналото и настоящето. Например , телевизорът е влязъл в спалните на децата и преносимите електронни игри и устройства като мобилните телефони, връзката към интернет може да се осъществи навсякъде. С това, родителите напълно са загубили следите на това, което децата им виждат и правят с мобилните си телефони.

Резултатите от статистическите изследвания са абсолютно катастрофални, тъй като доказват понижената успеваемост в училище с увеличаване на ползването от деца на електронни медии..

Всички тези устройства имат едно общо нещо: работа с екрани. Непосредствената последица от това е, че потребителят трябва да стои на едно място пред тях, обикновено седнал. Очевидно има и изключения, но почти всички от използваните устройства с дисплеи, изискват от ползвателя да седи и да не прави нищо - или почти нищо.

Бързата последователност от изображения не позволява да се осмисли това, което се вижда. Това вътрешно състояние на релаксация съответства на полу - хипнотично състояние на сънливост, което е доказано от няколко неврофизиологични изследвания.
Състоянието на сънливост има две основни последици. За да се предотврати зрителят да изпадне в дълбок сън, е необходимо предизвикване на силни емоции, тъй като сънливостта на зрителя би било катастрофа за рекламодателите (или за нивото на възприемане в случаите на публични или образователни програми). Ето защо има толкова много насилие и еротика по телевизията, и всяка програма трябва да бъде динамична, тип шоу.
Тук се създава един порочен кръг: за да не заспи зрителя, е необходимо, изображенията да се променят бързо.

От друга страна, колкото повече образите се движат, толкова повече на зрителя се "изключва" съзнателната умствена дейност. На второ място, всичко, което той вижда, е записано в подсъзнанието му, тоест, телевизията е подсъзнателна по природа. Това е идеалната ситуация за пропаганда: безкритично и несъзнавано запечатване в подсъзнанието. Много е важно да се знае, че човек записва в паметта си всичките си преживявания, повечето от тях в подсъзнанието.

Младият човек, до влизането си в университет, е гледал най-малко 20 хиляди часа от психичния боклук на телевизията и електронните игри.
Насилието и еротиката, записани в подсъзнанието, водят до трагични резултати при деца и юноши, тъй като те са в период, в който формират мнението си. Повече от доказано е, че телевизията и видео игрите с насилие повишават агресията в краткосрочен и дългосрочен план.
Всички деца искат да играят и да се забавляват, което е напълно нормално и здравословно. Ако не играят, те са загубили голяма част от детството си. Точно това е посланието на компютрите и интернет. „Играйте и се забавлявайте!“

Представете си една класна стая с ученици пишещи на компютъра си. Как те да обръщат внимание на учителя? За тази и други проблеми на преподаването, много американски училища са забранили на своите ученици да носят компютър на училище.

Доказано е, включително от проучване на Unicamp, че колкото по- малко детето започва да използва компютър, толкова по-лоши са резултатите в училище.
Освен загубата на време с безполезни или дори вредни неща за образованието, много фактори, свързани с компютрите, имат дълбоко негативно влияние върху развитието му. Компютърът е математическа машина. Всяка команда, която му давате, дори задействане на икона, вътрешно предизвиква изпълнението на математическа функция.
По този начин, потребителят, без да го осъзнава, е принудена да мисли математически. Това не е здравословно в ранна детска възраст, мозъка не е готов за този вид умствена дейност. Принуждаването към абстрактно мислене, преди детето да е готово за това, влошава някои психични функции, като например фантазията, въображението, и по този начин - творчеството.

Това е една от най- трагичните последици от ранното образование, като обучението по четене, писане и смятане преди 7 години. Друг фактор, който намалява умствените способности и концентрацията е огромната фрагментация, произведена от образите, при използването на компютри, при наличие на няколко едновременно активни задачи. Още по-лошо е, при едновременното използване на няколко устройства, нещо много ценено от младите хора. Голяма част от образованието трябва да бъде насочено към развитието на способността за концентрация , което очевидно е затруднено от тази „мултифункционалност".

Освен това, използването на всякакви електронни средства изисква огромен самоконтрол. Дори възрастни понякога се пристрастяват към телевизията, игрите с насилие и интернет; а какво ще се случи с децата и юношите, които нямат достатъчно изграден самоконтрол, например да ограничат времето на ползване. Едно от най- негативните последици от това е намаляването на силата на волята - същия ефект имат халюциногенните наркотици.

Необходимо е да се обърне внимание на факта, че интернет представлява огромна опасност за децата и тийнейджърите, те не разполагат с необходимата зрялост, за да разграничат това, което е вярно от това, което е лъжа, кое е добро и кое е лошо, това, което е подходящо или не за тяхната зрялост и култура.

И накрая, трябва да се разбере, че изобщо не  е необходимо, децата и младежите да използват електронни медии. Всеки може да се научи да ги използва в млада възраст. От друга страна, ползите, които те могат да донесат за образованието са напълно неутрализирани от вредите.

Авор: Valdemar W. Setzer
Отдел по компютърни науки в USP
Източник:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите по темата? Ще ви бъдем благодарни, ако коментирате.