9.01.2017 г.

В „Годината на царя“: да се отложи училището до седмата години е подарък за детството

"Немислимо е, в нашата култура да забравяме, че се нуждаем от деца. Но, че децата се нуждаят от детството, изглежда е почти напълно забравено. Тези, които отказват да забравят това, им правят ценна услуга." Neil Postman -американски писател, известен с книгите си The Disappearance of Childhood (1994) and The End of Education: Redefining the Value of School (1995).

Месец Септември: Започва времето за връщане на училище, възрастни и деца, се борят с детските градини и училища. За някои от тях настъпва много важен и деликатен момент: началото на началното училище.


В традиционната педагогика, подкрепена категорично от много родители, има тенденция да се предвиди все повече и повече образование, за отключване на огромния капацитет за обучение на детето.

Задаваме ли си въпроса някога, обаче, и как могат да повлияят на развитието на вътрешния живот на детето – бързината, адекватността, дълбочината, качеството и количеството на учебния материал, които получава?
Може би, това прекалено голямо натоварване, ще бъде една от основните причини за безразличието и нетърпимостта към това, което се предлага за изучаване?
Нарастващите очаквания на родителите и учителите, доколкото не са съобразени с реалните нужди на детето, създават у него усещане за безпокойство и неспособност.
Опитът и научните изследвания на ранното образование, отчитат негативните ефекти на нарастване на психичните заболявания - особено депресия, при деца и юноши, при които е започнато обучение след 2 - 3 годишна възраст.
По същия начин, обаче, дете, което е изпратено на училище твърде късно, (ако вече е готово) може да се чувства нещастно, ако не бъде стимулирано да се развива и да се учи.


Какво да правим тогава?
Всеки, който е избрал за своето дете валдорфското образование, вероятно ще бъде критикуван или най-малко неразбран за това, което във валдорфската педагогика се нарича "Годината на царя". В детската градина децата са всички заедно, след навършването на шестата година, и започват първи клас след седем навършени години.
Само почувствайки от сърце най-дълбоката същност на детето, особено в натовареното западно общество днес, ще разберем как тази последна година в детската градина, е за децата днес, един от най-големите подаръци, които можете да им направите.
Ако някога сте имали щастието да живеете в тясно съпрекосновение, стъпка по стъпка, всеки ден, и етап на развитие, с едно дете по време на шестата година от живота му, вие може лесно да отгатнете защо шестата година от живота на детето е наречена по този начин.
То най-накрая усвоява двигателни умения, игри и чувства, и ги осъзнава, което наистина го кара да се гордее със своите умения, подготвяйки се за нов етап от живота си.
Усеща спонтанно готовност да помага на по-малките деца, да завърже обувките си,  да свали якето си, както възрастните (в детска градина и у дома), ще бъде в състояние, с взаимна радост, да се включва в малки домакински задачи, като ще изпълни цялата задача, без да отвлича вниманието си с нещо друго.
Дори и за тези деца, които все още изглеждат по бавни или апатични, може да се намери нещо наистина полезно, вярно и важно, което да направят.


Един от аспектите, които аз, като майка, развълнувано наблюдавах в развитието на играта на детето ми, е, че придобитото чувство на сигурност се превръща в светлина, която дава възможност за поемане на роли, и изпълнение на сложни игри, планирана до най-малкия детайл (нещо, което не е възможно за деца на 4-5 години), детето е с широко отворени очи, за да научи как се правят нещата.
Детето вече не проявява агресивност и разрушителност в играта с връстници: на 6-7 години, детето е пораснало, то се чувства добре и е узряло, за да поеме нов път.
Ако се чувства добре, то придобива необходимата смелост, за да прекрачи към новото общество на училището.
Между шест и седем години много сили, ангажирани досега с изграждането на физическото тяло, се освобождават и могат да се използват за сформиране на мисловния капацитет. Децата не си спомнят само по навик, но чрез чисти мисловни умения, на фона на намаляващата подражателна сила, по-характерна за малкото дете до седмата година.
Децата, подложени на ранно образоване, са с намалени сили, бледи, уморени, по-често боледуват; и реално имат понижена жизненост през втората половина на живота си.
Чрез някои физически белези (поява на вторите зъби, талия и свод на стъпалото, по-голямо отношение на дихателна честота, спрямо сърдечната честота) промени в движенията (умение за балансиране, за скачане на един крак самò в различни посоки, да работи умело с пръсти) и поведението (изчаква своя ред; обръща внимание на нещо; извършва задача, като следва инструкции; грижи се за себе си; създава приятелства, контролира чувствата си и ги хармонизира с тези на другите; разказва истории, които е чувало; говори с добра артикулация и прави все повече неща, без помощта на възрастните, но обича да се вслушва и да бъде ръководено, ако до него има авторитетен възрастен), можем да забележим, че растящото дете е готово за училище. Но те не са толкова уникални, или различни от наблюдението, че при започването на училище, когато детето е готово, всеки ден прекаран в училище и в семейството, дава на детето усещане на цялостност.
Ето защо това е много важна година, през която детето наистина може да направи първите важни житейски опити в общността, отговорността, да помага на другите и да се грижи за себе си.


Полусънното състояние на детското съзнание в първите седем години е главното условие за здравословно развитие, което го кара да живее в единство със света, а не с чувството, че е отделна личност, каквито са възрастните, използвайки интелекта и вземайки решения.
Ако не се "събуди" преждевременно, детето израства като творческа личност, потопена в играта и в живота, самостоятелна, тъй като тя ще има време и възможност за развитие на способностите, противно на това, което днес се налага -  че сега децата се раждат все по-будни и по-будни, и по тази причина са винаги готови да бъдат обучавани.
Децата, на които се обяснява и преподава твърде много и по-рано, от момента в който те са готови да получават информацията по правилния начин, много често развиват задръжки и страхове, по-трудно изграждат социални умения или дори показват анти-социално поведение.
В допълнение, според статистическите данни, по-големите по месеци деца в един клас, почти винаги имат по-добро представяне в училище, в сравнение с по-малките деца, при които по-често се наблюдават трудности в обучението, което често ги преследва по време на цялото училище, понякога дори и като възрастни.

Друго изследване показва, че много деца, при които е започнало ранно образоване, по-често израстват като хора в неравностойно положение, с проблеми в социалното си и емоционално развитие. В действителност, качеството и количеството на времето, прекарано в игра, по здравословен начин оказва въздействие върху уменията за мислене, вземане на решения, както и за преодоляване и разрешаване на трудни ситуации.

Когато видите деца с дистанциран и тъжен поглед към живота им в училище, не забравяйте, че дори според науката, мозъка се развива, когато се използва с ентусиазъм, а не когато се води празен живот, интелектуален, изкуствен или технологичен, необходимо е да се осигури истинско преживяване на живота, в което родители, учители, художници, занаятчии и много авторитетни и любящи възрастни да се чувстват част от една общност около детето и да го водят към напредък по истински и пълен със смисъл начин.

Във валдорфските детски градини, в „Годината на царя“, децата се подготвят за училище чрез дейностите, подходящи за тях (работа с дърво и тъкане).

Възраст на започване на училище в Европа:
·        нa пет години: Англия, Франция, Малта, Нидерландия
·        нa шест години: Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Хърватска, Литва, Полша, Австрия, Португалия, Русия, Турция, Украйна и др.
·        нa 7 г. Босна, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Сърбия, България

Възраст на започване на училище по света:
·        нa четири години: Бразилия, Куба
·        нa 5 г.: Индия, Австралия
·        нa шест години: Китай, Филипините, САЩ (вместо задължителното държавно образование, възможност за домашното образование)
·        на 7 години: Южна Африка


Автор: Sarah Catalano