18.03.2013 г.

Пирографиране: къщичка на гномче
Обичам усещането за неограниченост на личните възможностите и въображението, които дава валдорфската педагогика. Няма друга педагогическа система, която да дава такъв полет на фантазията, и която толкова да преобразява мислетето на човек.
От последната ни разходка се върнахме с красива изрезка от дебело дърво, останала от сеч в парка. 
Първоначално нямахме никаква идея какво можем да направим от нея.

Няколко дни, я наблюдавах внимателно и постепенно от мокрото все още дърво, сякаш почнаха да изплуват образи…Тъй като сърцевината беше много кръсиво набраздена от годишните пръстени, реших да се водя от тях в пирографирането.

Ето какво се получи. Къщичка на малко гномче, което любопитно гледа през прозорчето…Любопитен беше и сина ни, който сякаш искаше да надникне през прозорчето на вратата…

 
Бързо се появиха и нови герои и играта започна…

15.03.2013 г.

Поглед във валдорфското образование и системата Монтесори в програмите за ранна детска възраст


Автор: Барбара Shell

Това сравнение на образователните философии, валдорфска педагогика и системата на Монтесори се основава на моя личен опит като учител в двете училищни системи. Бих искала в предговора на моите бележки да подчертая, че може да има разлика от една до друга класна стая във всяка от двете системи, поради стила и тълкуването на отделния учител.

Въпреки, че на малкото дете се гледа с голямо уважение и почит и в двете философии, има няколко области на контраст между валдорфската педагогика и системата на Монтесори, включващи подхода към играта, фантазията, играчките, социалното развитие, структура и ред, и интелектуалното развитие.

Игра, фантазия и играчки
В системата Монтесори, се смята, че малките деца имат затруднения в разграничаването на реалност и фантазия, и следователно фантазията трябва да се отложи, докато детето здраво стъпи на земята. Задачите и дейностите на децата са ориентирани към реалността.

http://www.p-wholesale.com/upimg/20/68a1/montessori-kindergarten-educational-88pc-set-toysbook-and-vcd-inside-540.jpg

 Монтесори казва, че е грешка за децата да се забавляват с играчки, децата не се интересуват наистина от играчки, за дълго време, без истински интелектуален интерес, асоцииран с размера и броя им.

http://3.bp.blogspot.com/-8efaAQHZBp8/TgDKaw9xc8I/AAAAAAAAAbE/ucuSqDGcaR4/s1600/Montessori+Candy+Home+Classroom.JPG

 В Монтесори, всеки въздействащ материал е насочен към една конкретна концепция за обучение и има установени, стъпка по стъпка процедури за използване. Например, пръчките за преброяване, използвани в урока по математика, не трябва да бъдат трансформирани в крепостните стени.
 
Във валдорфската педагогика, на играта се гледа като на „работата на малкото дете”. Магията на фантазията, която е толкова жива у всяко малко дете, е неразделна част от това, как учителят работи с детето. Учителят включва разказване на истории и фантазии в учебната програма.
  
http://www.livipur.de/files/0156500_1_l_wurzelkinder.jpg
 
Във валдорфската педагогика, смятаме, че е от съществено значение да реализираме възможността, детските играчки да помогнат децата да пресъздават опитностите от живота, тъй като те се случват в действителност. Колкото по-малко са завършени и повече събуждащи асоциации, играчките имат по-голяма образователна стойност, защото наистина съживяват въображението на детето. Така играчки във валдорфската детската градина, могат да бъдат кръгчета дърво, изрязани от брезови трупи, миди, дълги цветни копринени или памучни платове,  за костюми или строеж на къщички, меки кукли от плат с минимум подробности в лицата или дрехите и др., позволяващи
отворена за въображението игра. 

http://farm5.static.flickr.com/4153/5140003933_2873cd63ca.jpg

 Акцентът във валдорфската педагогика върху играта в ранна детска възраст е добре изразена от Джоузеф Чилтън Пиърс, в книгата му " Magical Child”, където пише: „Най-важното правило е: играта е на повърхността, а ефекта се получава вътрешно. За детето, времето винаги е сега, мястото - тук; действието съм аз. То няма капацитет да се забавлява с понятията на възрастните – „фантастичен свят” и ”реален свят”. То познава само един свят, и той е съвсем реален, в които и с които то играе. Детето не играе, имитирайки живота. Играта е живота.”

http://www.heartwoodarts.com/products/littlekingdom/littlekingdom.jpg
 
Както Piaget се изрази, "Играта е реалност, която предразполага детето да вярва в себе си, така както реалността е игра, на която детето е готово да играе с възрастния и с всеки друг, който вярва в нея .... следователно ние трябва да кажем за играта на детето, че тя представлява автономна реалност, но с уговорката, че "истинската" реалност, на която играта се противопоставя е значително по-малко "истинска" за детето, отколкото за нас."

Социално развитие
В системата Монтесори, в класната стая, голяма част от работата на малкото дете се фокусира върху индивидуални учебни задачи, извършвани отделно от другите деца. 

 http://www.montessoricentenary.org/photos/images/005118.jpg

Всяко дете работи независимо на малък килим и прави различна задачи самостоятелно. Само учителя, като помощник, може да се намеси ако детето поиска някаква помощ. 

http://www.nsf.gov/news/mmg/media/images/math_lens3_h.jpg

 Социализацията се състои в това, да не се безпокоят другите деца, докато работят, в подпомагането на по-малките деца, при научаването на нова задача, или в очакване на някой друг да се откаже от заниманията си, когато детето иска предмет, които вече друг използва. 
 
Валдорфската философията подчертава, че детето постепенно се научава да бъде социално същество, и че развитието на малкото дете в социалната сфера, е толкова важно, колкото всяко друго нещо, което правим.

 http://www.eugenewaldorf.org/images/blog_images/Kindergarten_fisshers.jpg

Учителят има ролята при организирането на този процес - чрез моделиране на добро социално поведение у децата, които се обединяват в двигателни дейности, пеене или игри за развитие на съзнанието за група, и чрез подпомагане на децата да проявяват емпатия.

Структура и ред
Мадам Монтесори описва класната стая като място, където децата са свободни да се движат на воля, където деня не е разделен между периоди на работа, почивка или игра. Децата са свободни да избират свои собствени дейности. Това защитава правото на избор на детето и е ключов елемент в метода Монтесори. 

 http://sturrockmontessoriacademy.com/yahoo_site_admin/assets/images/12-28-2007-039E.195162908.jpg

За разлика от това валдорфската педагогика вижда детето, процъфтяващо в ритмична атмосфера - да знае какво може да очаква от ден на ден и седмица за седмица.

 http://farm5.staticflickr.com/4064/4627551290_4c1ac4c5f4.jpg

Има моменти, в които децата вършат нещо заедно и работят като цяла група, има време за игра - индивидуално или с приятели, време за организирани дейности, като занаяти или печене, или рисуване, както и часове за творческа игра (като разказване на въздействащи истории, съпроводени с движения, игри с пръсти, гледане на куклен театър).

 http://cmchildrensgarden.files.wordpress.com/2011/04/2693342155_3301a5b4f6.jpg

Валдорфският учител работи със сезонните ритми и теми на годината, съчинявайки артистични дейности, разкази, песни и стихове за оживяване и улавяне на въображението и интереса на децата.
 
Едно дете мечтае за ритъм и ред в неговия свят. Валдорфската педагогика и системата на Монтесори признават това. И двете системи вярват, че физическата обстановка има за основна цел да помогне на детето да се чувства сигурно. Но двете философии интерпретират това по съвсем различни начини:

Класната стая в училището Монтесори подчертава реалността, за да освободи детето от неговите фантазии.
 
Класната стая във валдорфското училище, стимулира света на детската фантазията и въображение, за да се стимулира играта на детето.

 http://www.positiveplacesd.org/Site/images/Montessori%20School/CVMS_Classroom.JPG

http://www.waldorfhomeschoolers.com/wp-content/uploads/2011/03/steiner-kindie.jpg
 
Интелектуалното развитие
Монтесори вижда детето, като абсорбиращ ум, готов да поеме знанието и опита като гъба. Теорията е, че чрез предоставяне на малкото дете на все по-предизвикателни интелектуални задачи от ранна възраст, по-късно ще се окажете с образовано дете.
Валдорфската педагогика не вярва, че това е най-здравословният начин да се подходи към образованието на малките деца.
Вместо фокусиране върху ранното интелектуален образование, валдорфската педагогика се стреми да подхранва и запази живо здравословното въображение на малкото дете и творчески сила на мисленето.
Интелектуалния потенциал на детето не се стимулира и се разгръща бавно, като венчелистчетата на разцъфтяващо цвете, като детето преминава от един етап на развитие към следващият етап.
В ранна детска възраст, в класните стаи на валдорфските училища, ние не се стремим да създаваме преждевременно разцъфтелите цветя на интелектуалния живот, независимо колко тези цветя могат да получат висока оценка. По-скоро ще се откажем от такова незабавно удовлетворение, за да се съсредоточи вниманието върху добрият краен резултат при всяко дете, и при защита на неговото детство, с цел постигане на здрав и всестранно развит възрастен в бъдеще.
**************************************************

BIBLIOGRAPHY

WALDORF:
Grunelius, Elizabeth M., Early Childhood Education and the Waldorf School Plan;
Spring Valley, N.Y.:Waldorf School Monographs 1983.
Piening, Ekkehard and Nick Lyons, ed., Educating as an Art New York: The Rudolf Steiner School Press, 1979.
MONTESSORI:
Gitter, Lena L., The Montessori Way Seattle: Specia l Child Publications, Inc. 1970.
Lillard, Paula Polk, Montessori: A Modern Approach New York: Schocken Books, 1973.
Montessori, Maria, The Absorbent Mind New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979.
OTHERS:
Pearce, Joseph Chilton, Magical Child New York: Bantam Books, 1977.
Piaget, Jean, Play, Dreams & Imitation in Childhood New York: W.W. Norton & Co., 1962
This article was edited with special thanks to Jim Schaeffer and Lisa White.

10.03.2013 г.

От 7 до 14 години - СЪРЦЕТО НА ДЕТСТВОТО

http://learningfromtheland.files.wordpress.com/2011/11/waldorf-circle-2012_6797.jpg?w=500

 Валдорфското образование различава три различни етапи на детството:
  • От раждането до 7-годишна възраст
  • От 7 до 14-годишна възраст
  • От 14 до 21-годишна възраст.
По-долу сме адаптирали информация от книгата Curriculum Waldorf Преглед за Homeschoolers - основна схема на различията между трите фази на детството и конкретна дискусия за периода от 7 до 14 г. Моля, консултирайте се с тази книга за повече информация за етапите на детството. Препоръчваме и книгата From Nature Stories to Natural Science, която дава по-задълбочен поглед към развитието на научното обучение през периода от 7 до 14 г. 


РЪЦЕ
0-7 години

Детето трябва да бъде заобиколено от това, което е Добро

Детето се учи главно чрез имитация на тези, които са около него.

През това време детето е най-активно  и се нуждае от ритъм, хармония и баланс, между почивка и активност за да бъде здраво и за да се учи. Детето се нуждае от много време за творческа, неструктурирана игра. Няма истинско "преподаване" през тези години.


Детето може да се характеризира като "Свещеникът"
СЪРЦА
7-14 години

Детето трябва да бъде заобиколена от това, което е Красиво

Детето се учи предимно чрез любящият авторитет на възрастните / учителя/

През това време детето е най-активно във въображението си и се нуждае от здравословно пробуждането на сетивото за живота, за да учи най-добре. Това е най-подходящо да се постигне чрез въображение и оживен артистичен подход към всички учебни предмети.

Детето може да се характеризира като "Артистът"
ГЛАВИ
14-21 години

Младежът следва да бъдат заобиколени от това, което е Истина

Младежът се учи главно чрез истината, чрез научното изследване на това, което е около него

През това време, интелектуалната енергия на младежа трябва да бъде оставена да се развива и да расте. Трябва да се внимава да се избегне догматизма и апатията. Естественото състояние на младежа на идеализъм, трябва да се стимулира.

Младежа може да се характеризира като "Ученият"

От 7 до 14 години, на децата се гледа като живеещи предимно в "чувственият живот". Това не означава, че децата не "чувстват" преди тази възраст, а че през този период те се учат най-добре чрез артистичен и творчески подход, който възбужда чувствата им. 

http://media-cache-ec5.pinterest.com/550x/7a/de/a9/7adea934156043f79a0c4617d9cd884b.jpg 

Слушайки великите митове и легенди на различни култури, приключенията на героите и изследователите, борбите на мъжете и жените в цялата история, чувствата на децата са дълбоко повлияни и се полага моралната основа на тяхното обучение. С помощта на художествен подход към всички материали - рисуване, живопис, моделиране, актьорско майсторство, и т.н. - учителят помага на всяко дете за отключване на неговите артистични способности, по-нататъшно задълбочаване на опита на детето и чувствата за това, което се изучава. Всяко дете изработва в главната учебна тетрадка, статия за всяка учебна тема, красиво описва експериментите, есетата, стихотворенията и рисунките, създадени като част от изучаването на урока. При създаването на тази главна учебна тетрадка, уроците в нея упражняват волята на детето да използва най-добрият си почерк и да работи с повишено внимание, всяко дете вижда, че е творчески човек, който е в състояние да работи усилено и да направи нещо красиво. Това може да помогне да разсее мита, че само някои хора са артистични. Ние всички сме художествени: това е част от човешкото битие. Някои от нас може да имат и специални дарби и за "художници", но, ако отглеждането и възпитанието ни го позволяват, всички ние можем да създаваме красиви неща. 

http://media-cache-ec2.pinterest.com/550x/0c/15/7f/0c157f3451c15aa8bc640e1af35034d0.jpg

http://media-cache-ec5.pinterest.com/550x/81/09/ee/8109ee2804236136e41bca01042a9e7d.jpg

http://media-cache-ec7.pinterest.com/550x/48/0d/d2/480dd25b33794924838a2a8f699517d9.jpg

http://media-cache-ec6.pinterest.com/550x/e2/f2/b6/e2f2b656c36cf26f8839743b2c7e89c2.jpg

http://media-cache-ec4.pinterest.com/550x/6c/10/5c/6c105c6359483a0cdedb261ec30d9c41.jpg

 През 7-14 години и в цялата гимназия, темите от учебната програма се изучават за 3 - 6 седмици чрез „блока” на основният урок. Първите два часа всяка сутрин са посветена на по-задълбочено проучване на темата: това е времето, когато се създава статията в основната учебна тетрадка. Например: в 3-ти клас има основен урок по земеделие, в 5-ти клас има основен урок по ботаника, в 8-ми клас - основен урок по химия и в 12-ти клас има основен урок по архитектура. По време на основния урок, децата освен това свирят на блокфлейта, пеят, смятат наум, или правят други неща, каквито учителят почувства, че са необходими, за да се ангажират техните ръце, сърца и глави. Работа с темата в дълбочина, както се прави в основните валдорфски уроци е нещо като т.нар. „Unit Study” – метод, предпочитан от много почитатели на домашното образование. 

Ясен учебен план се следва от 1-ви до 12-ти клас. Въз основа на внимателно проучване на това как децата се променят и развиват, учебната програма отговаря на нуждите на растящото дете. Пример за това може да се види ясно в учебният план за 3-ти клас: по принцип, на 9 години детето се променя –появява се нарастващо чувство на отделяне от родителите. Възникват въпросите за авторитета, за доброто и злото, и за индивидуалността. Във валдорфските училища, третокласниците изучават строителство и земеделие, две практически основни уроци, при които на фино ниво, наистина може да се говори на вътрешните преживявания на детето"да създаде само себе си". Също така, в 3-ти клас се изучава „блок” на старозаветни истории, тема на които е „правилното” и „погрешното”, отношението на човека към властта на Бог, които теми имат най-голямо значение за 9-годишните (дори, ако е само подсъзнателно). 

3.03.2013 г.

Подаръци за рожден ден
Тази седмица, нашия малък син стана на 2 години. Сигурна съм, че всеки родител изпитва голямо вълнение при организацията на рожденния ден на децата си, но когато към това се прибавии желанието да се изработят не само тортата, но и подаръците, тогава вълнението нараства многократно…
 
Мисълта, че ще прекараме часове в търсене на подходящ подарък, ни обезкуражаваше още преди да бяхме почнали и за това решихме да изработим подаръка сами.

От доста време обмислях да направя първата си валдорфска кукла и въпреки, че самата мисъл ме респектираше, реших че момента е дошъл. Имах необходимите материали, бях подготвена теоретично, нямаше никакво време за промяна на първоначалната идея за подарък / оставаше 1 ден до датата/ J,…така че започнах смело.

Всичко стана толкова бързо, че дори не успях да направя снимки…Самото преживяване беше невероятно. След толкова изплетени кукли или направени от филц, за мен усещането, че шия валдорфска кукла беше несравнимо и така се увлякох, че в един момент чак, когато главата беше готова, се сетих, че можех* да направя снимки, но обещавам, че съвсем скоро ще преведем подробни инструкции за всеки един от етапите.


Моята кукла, тъй като е предназначена за малко дете, е кукла овесарка, т.е. има само глава, но не и тяло, а е облечена в „чувалче”. Така, че скроих „дрехата”, заедно с шапката и пристъпих към зашиване на отделните части. 
 


Бях доволна от резултата, а и нали най-важното е, че рожденника я хареса и не спира да я гушка…
*******************************
 
Тук е момента да разкажа и за другия подарък, за който от много време търсим подходящ материал и благодарение на баба и дядо, децата вече му се радват. Той е толкова прост като изпълнение, но в същото време, от както е в къщи децата не играят с нищо друго. 

Големи трупчета дърво, добре изсъхнало, за да е достатъчно леко, за да могат децата лесно да го носят и преподреждат и достатъчно голямо за да стъпват на него. Нарочно ги отрязахме различни височини, за да могат децата да тренират равновесието си, което е много важно да този етап от развитието им, а многото възможни приложения спомагат за развитие на въображението на децата.


 кула


барабан

 
столче

 
Кули на замък


Масичка за кукла


 
Легло за кукла

Влакче
 

 Покрай цялата тази подготовка, в последния момент се сетихме, че не сме взели свещички за тортата, но нашия тати с много въображение, бързо направи свещи от това, с което разполагахме в къщи, така че пропуска не се забеляза.