10.03.2013 г.

От 7 до 14 години - СЪРЦЕТО НА ДЕТСТВОТО

http://learningfromtheland.files.wordpress.com/2011/11/waldorf-circle-2012_6797.jpg?w=500

 Валдорфското образование различава три различни етапи на детството:
  • От раждането до 7-годишна възраст
  • От 7 до 14-годишна възраст
  • От 14 до 21-годишна възраст.
По-долу сме адаптирали информация от книгата Curriculum Waldorf Преглед за Homeschoolers - основна схема на различията между трите фази на детството и конкретна дискусия за периода от 7 до 14 г. Моля, консултирайте се с тази книга за повече информация за етапите на детството. Препоръчваме и книгата From Nature Stories to Natural Science, която дава по-задълбочен поглед към развитието на научното обучение през периода от 7 до 14 г. 


РЪЦЕ
0-7 години

Детето трябва да бъде заобиколено от това, което е Добро

Детето се учи главно чрез имитация на тези, които са около него.

През това време детето е най-активно  и се нуждае от ритъм, хармония и баланс, между почивка и активност за да бъде здраво и за да се учи. Детето се нуждае от много време за творческа, неструктурирана игра. Няма истинско "преподаване" през тези години.


Детето може да се характеризира като "Свещеникът"
СЪРЦА
7-14 години

Детето трябва да бъде заобиколена от това, което е Красиво

Детето се учи предимно чрез любящият авторитет на възрастните / учителя/

През това време детето е най-активно във въображението си и се нуждае от здравословно пробуждането на сетивото за живота, за да учи най-добре. Това е най-подходящо да се постигне чрез въображение и оживен артистичен подход към всички учебни предмети.

Детето може да се характеризира като "Артистът"
ГЛАВИ
14-21 години

Младежът следва да бъдат заобиколени от това, което е Истина

Младежът се учи главно чрез истината, чрез научното изследване на това, което е около него

През това време, интелектуалната енергия на младежа трябва да бъде оставена да се развива и да расте. Трябва да се внимава да се избегне догматизма и апатията. Естественото състояние на младежа на идеализъм, трябва да се стимулира.

Младежа може да се характеризира като "Ученият"

От 7 до 14 години, на децата се гледа като живеещи предимно в "чувственият живот". Това не означава, че децата не "чувстват" преди тази възраст, а че през този период те се учат най-добре чрез артистичен и творчески подход, който възбужда чувствата им. 

http://media-cache-ec5.pinterest.com/550x/7a/de/a9/7adea934156043f79a0c4617d9cd884b.jpg 

Слушайки великите митове и легенди на различни култури, приключенията на героите и изследователите, борбите на мъжете и жените в цялата история, чувствата на децата са дълбоко повлияни и се полага моралната основа на тяхното обучение. С помощта на художествен подход към всички материали - рисуване, живопис, моделиране, актьорско майсторство, и т.н. - учителят помага на всяко дете за отключване на неговите артистични способности, по-нататъшно задълбочаване на опита на детето и чувствата за това, което се изучава. Всяко дете изработва в главната учебна тетрадка, статия за всяка учебна тема, красиво описва експериментите, есетата, стихотворенията и рисунките, създадени като част от изучаването на урока. При създаването на тази главна учебна тетрадка, уроците в нея упражняват волята на детето да използва най-добрият си почерк и да работи с повишено внимание, всяко дете вижда, че е творчески човек, който е в състояние да работи усилено и да направи нещо красиво. Това може да помогне да разсее мита, че само някои хора са артистични. Ние всички сме художествени: това е част от човешкото битие. Някои от нас може да имат и специални дарби и за "художници", но, ако отглеждането и възпитанието ни го позволяват, всички ние можем да създаваме красиви неща. 

http://media-cache-ec2.pinterest.com/550x/0c/15/7f/0c157f3451c15aa8bc640e1af35034d0.jpg

http://media-cache-ec5.pinterest.com/550x/81/09/ee/8109ee2804236136e41bca01042a9e7d.jpg

http://media-cache-ec7.pinterest.com/550x/48/0d/d2/480dd25b33794924838a2a8f699517d9.jpg

http://media-cache-ec6.pinterest.com/550x/e2/f2/b6/e2f2b656c36cf26f8839743b2c7e89c2.jpg

http://media-cache-ec4.pinterest.com/550x/6c/10/5c/6c105c6359483a0cdedb261ec30d9c41.jpg

 През 7-14 години и в цялата гимназия, темите от учебната програма се изучават за 3 - 6 седмици чрез „блока” на основният урок. Първите два часа всяка сутрин са посветена на по-задълбочено проучване на темата: това е времето, когато се създава статията в основната учебна тетрадка. Например: в 3-ти клас има основен урок по земеделие, в 5-ти клас има основен урок по ботаника, в 8-ми клас - основен урок по химия и в 12-ти клас има основен урок по архитектура. По време на основния урок, децата освен това свирят на блокфлейта, пеят, смятат наум, или правят други неща, каквито учителят почувства, че са необходими, за да се ангажират техните ръце, сърца и глави. Работа с темата в дълбочина, както се прави в основните валдорфски уроци е нещо като т.нар. „Unit Study” – метод, предпочитан от много почитатели на домашното образование. 

Ясен учебен план се следва от 1-ви до 12-ти клас. Въз основа на внимателно проучване на това как децата се променят и развиват, учебната програма отговаря на нуждите на растящото дете. Пример за това може да се види ясно в учебният план за 3-ти клас: по принцип, на 9 години детето се променя –появява се нарастващо чувство на отделяне от родителите. Възникват въпросите за авторитета, за доброто и злото, и за индивидуалността. Във валдорфските училища, третокласниците изучават строителство и земеделие, две практически основни уроци, при които на фино ниво, наистина може да се говори на вътрешните преживявания на детето"да създаде само себе си". Също така, в 3-ти клас се изучава „блок” на старозаветни истории, тема на които е „правилното” и „погрешното”, отношението на човека към властта на Бог, които теми имат най-голямо значение за 9-годишните (дори, ако е само подсъзнателно). 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите по темата? Ще ви бъдем благодарни, ако коментирате.