13.07.2013 г.

Антропология в ранна детска възраст - част 1


Познаването на еволюционните процеси в ранна детска възраст

Автор: Ernest Michael Kranich-


немски биолог, гьотеанист и валдорфски учител със значителен принос в развитието на валдорфското образование.

Въведение - ранна детска възраст


Важността на ранното детство за човешкото развитие е една от основните теми на педагогическата наука. Това има няколко причини. Факт е, че децата са се променили под влияние на цивилизация и техниката. Днешните първокласниците са различни от тези, преди 25 години: сега децата са нервни, с дисхармонично поведение, здравето им е крехко, и вече не може да се изисква от тях толкова, колкото е било възможно преди. Това води до последици по-късно в живота. В резултат на изследванията през последните години се установи, че в ¼ от възрастното население на големите градове могат да се установят смущения, чиито произход е в ранната детска възраст. Това са неврози, психосоматични разстройства, личностни разстройства и зависимости. 

Тези факти показват необходимостта, в ранната детска възраст да се постави правилна основа, която да може да подпомага човек цял живот, както и че при много деца този жизненоважен фундамент не издържа, в моменти на натоварвания. Поради това е било обърнато по-сериозно внимание на въпросите на образованието в ранното детство.
Голямата важност на ранният период на развитие на детето е установена също чрез наблюденията, направени в продължение на години в социалистическите държави. Там децата на две години, а дори и по време на първата година от живота, бяха възпитавани в детските градини, така че майките да могат да работят в заводи, офиси и други места, за да дадат своя принос за продуктивността на националното стопанство. Това обаче, е в ущърб на децата, което се демонстрира от наблюденията на унгарски лекари. Децата от детските градини боледуват много по-често от тези, които могат да прекарат ранните си години у дома. Поради това е налице ясна преценка за последствията от неестественото възпитание на малкото дете. Следващите данни са показателни: от пневмония боледуват 1,5% от децата, които се отглеждат от майката и 11% от децата от детските градини. От грип боледуват 20% от децата, които се отглеждат от майката и 60% от децата от детските градини. Наред с това влошаване на здравето, се наблюдават нарушения в говорното развитие и социалното поведение. Това е било толкова изразено, че в Чехословакия, майките вече получават три години отпуск след раждането на децата си.

Ако трябва да се отговори на нарастващата педагогическа отговорност по отношение на детето и човешкото развитие в нашата цивилизация, базирана на научно-технически прогрес, ние ще се нуждаем от антропологията на ранната детска възраст, познаване на еволюционните процеси в ранната детска възраст, ясно виждане на условията, които насърчават това развитие и по този начин получаване на конкретни концепции за последиците от тези процеси на развитие в следващите периоди на живота. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите по темата? Ще ви бъдем благодарни, ако коментирате.