28.03.2018 г.

Национална работна среща на валдорфските учители и инициативи


 ПРОГРАМА

Ден 1. Събота.
12. 05. 2018

9:45 – 10:00 часа - Откриване и Евритмия с Диана Демирева;

10:00 – 11:15 часа - Споделяне на изминатия път и опита на всяка от инициативите до момента. Очаквания от срещата. Уточняване на дневния ред /ако има необходимост/

11:15 – 11:30 часа - Kафе/ чай пауза (15 мин.)

11:30 – 13:00 часа - Обсъждане на най-често срещаните трудности в инициативите по места

13:00 – 14:30 - Обяд

14:30 – 15:00 часа - Пеене с Тоня Танчева

15:00 – 16:30 часа - Стъпки при преодоляване на трудностите в работата на инициативите

16.30 – 17.00 - Kафе/ чай пауза

17:00 – 18:50 часа - Социална Арт терапия с Мартайн Мюл

19:00 – 20:30 часа - „Грижи за топлинния организъм и връзката му с Азовата организация“ - лекция на д-р Донко Дончев

Ден 2. Неделя.
13.05. 2018 год.

9:45 – 10:00 часа - Евритмия с Диана Демирева

10:00 – 11:00 часа Споделяне на добри/ успешни практики при прилагането на валдорфската педагогика – практическо занимание

11:00 – 11:15 часа - Kафе/ чай пауза

11:15 – 12:45 часа - Обсъждане на конкретни мерки за популяризиране на валдорфската педагогика. Подпомагане работата на учителите (превеждане, издаване на педагогически/методически материали/семинари за квалификация)

12.45 – 14.00 часа - Обяд

14:00 – 15:30 часа - Заключителна част – планиране на бъдещи срещи и работни групи

15:30 – 16:00 часа - Пеене с Тоня Танчева

*ТАКСА-УЧАСТИЕ ЗА КОНСУМАТИВИ 10 лв за двата дни

Телефони за контакти с организаторите:
Наталия Дончева 0889699058
Валентина Тодорина 0883346117

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите по темата? Ще ви бъдем благодарни, ако коментирате.